Contextuele therapie

Soms loopt een kind / jongere vast. Er is gedrag dat je als ouder moeilijk kan plaatsen of begrijpen. Dit gedrag heeft vaak te maken met een sprong in de ontwikkelingsfase die genomen moet worden. Het kan ook dat het kind/ de jongere dit gedrag stelt om iets duidelijk te maken in het familiesysteem. Dat zijn alle netwerken, betekenisvolle relaties die een invloed hebben op mensen. Alles staat namelijk in relatie tot elkaar.

Ik kijk graag met ouders hoe hun eigen geschiedenis hun omgeving en hun omgaan met hun eigen kinderen beïnvloedt. Hoe je zelf als kind bent geweest heeft zijn invloed op wie je nu als ouder bent. Daar inzicht in krijgen en zien hoe het gedrag dat een kind/puber vertoont niet los staat van het familiesysteem kan verandering in het systeem teweegbrengen. Ik ga met ouders aan de slag vanuit de vraag hoe zij en hun omgeving elkaar beïnvloeden en met elkaar in relatie staan. Soms is een verandering in het familiesysteem nodig om gedrag te veranderen. Hoe spelen loyaliteiten, balansen van geven en ontvangen een rol in bepaald gedrag van kinderen/jongeren?

Contextueel kijken naar situaties beweegt van het heden naar het verleden en terug naar het heden met het oog op een betere toekomst. Het zijn drie stappen die elkaar steeds afwisselen. Erkenning, vertrouwen en dialoog staan hierbij centraal. Het doel om samen op die manier naar gedrag van een kind/jongere te kijken is de kwaliteit van leven in relatie tot anderen te verbeteren.

Voor contextuele therapie kan je terecht bij Mieke. Een afspraak maken kan via hier. Geef aan dat je graag een afspraak wenst voor contextuele therapie.