Seniorencoaching en hun context

Met het ouder worden veranderen de dynamieken van het leven. Balansen worden opgemaakt en andere accenten worden gelegd. Vaak gebeurt dit onopgemerkt en verloopt dit vlot. We kijken dan overwegend tevreden terug naar het verleden en kunnen omgaan met de uitdagen die het ouder worden verder met zich meebrengen.

Maar soms gebeurt het dat we vast zitten en staan er obstakels in de weg die ervoor zorgen dat onze balans uit evenwicht geraakt. Dit kan bv. door ziekte, het moeten afgeven van dierbaren, zelfredzaamheid die minder wordt, het zorgen voor anderen, angsten, dingen die in het verleden zijn gebeurd en plots terug op de voorgrond treden,… Opmerkingen zoals ‘dat hoort bij het leven’ of ‘dat is nu eenmaal ouder worden’ worden veel te vaak en veel te snel in de mond genomen. Iedereen heeft recht op de beste versie van zichzelf

Zit jij in de knoop met of heb je vragen over:

v Verlies en rouwverwerking :

o Hoe verder na het verlies van een dierbare

o Verlies van zelfredzaamheid door bv. ziekte

o …

v Eenzaamheid

v Omgaan met en ondersteuning na ingrijpende levensgebeurtenissen: echtscheiding, verlies

elkaar afstemmen

v Is de zorglast te hoog en wens je meer zorgkracht te ontwikkelen

v Heb je nood aan ondersteuning in het zorgen voor je naaste

v ..

v Ziekte en omgaan hiermee

v Zorgplanning en regie over eigen leven: nadenken over jouw toekomst. Wat zijn jouw noden en wensen (zowel medisch als persoonlijk) en wat wil je zeker niet?

Hierbij werk ik ook graag samen met het netwerk.

Dus ben jij naaste of mantelzorger en heb je vragen of ben je bezorgd over:

v Oriëntatie/informatie over het huidige hulpverleningsaanbod en dit op

Dan heet ik jou van harte welkom. Samen gaan we op weg en werken we aan de beste versie van jezelf, en dit op élke leeftijd. Zorgvrager én zorgdrager. Want wie zorg vraagt, draagt ook zorg!

Een afspraak maken bij Gitte kan via hier. Geef aan dat je een afspraak wenst bij Gitte