Relatietherapie

Wanneer ik een aanmelding krijg met een vraag rond relationele moeilijkheden, vertrek ik steeds van de visie dat op het moment van aanmelding eigenlijk 3 cliënten tegelijk hulp vragen, namelijk zowel beide individuele cliënten als de relatie zelf, die ik als een eigen aparte cliënt of entiteit zie.

We besteden dan ook aandacht aan individuele sessies (minstens elke partner één sessie in het begin van de begeleiding) in combinatie met de relatiesessies.

De individuele sessies vallen 100 % onder het individueel beroepsgeheim.

In de individuele sessies worden principes toegepast van zowel ervaringsgerichte therapieën als gedragstherapie.

Hierbij staan we grondig stil en exploreren we individuele wensen, gevoelens, gedachten, gedrag en levensdoelstellingen.

Uiteraard passen we dit zo goed mogelijk af op de relationele problematiek. Met elk van de individuele cliënten van het koppel worden concrete afspraken gemaakt wat en op welke manier verworven inzichten in de relatiesessies ingebracht worden.

De relationele werking bestaat uit heel concrete opdrachten en huistaken, die goed voorbereid en uitgewerkt worden. Bij de relatiesessies hanteren we vooral inzichten uit de relatie en communicatietherapie. Tijdens de sessies evalueren we het verloop van de oefeningen in het kader van relatieherstel en sturen we bij, met uiteraard de nodige aandacht voor de gevoelswereld van beide partners en het aanleren van een efficiënte communicatie tussen beiden betreffende het relationeel functioneren.

Voor relatietherapie kan je terecht bij Nick. Geef zeker aan dat het gaat om relatietherapie. 

Een sessie relatietherapie kost 75 €. Gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk bij de meeste ziekenfondsen. Nick werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.