Rouw-,verliestherapie

Tegenslagen zoals ziekte, overlijden, scheiding,... horen bij het leven, ook bij een kinderleven. Toch kan je je als ouder je hierover zorgen maken. Je merkt dat je kind niet zichzelf is en dat de problemen niet vanzelf overgaan. Kinderen tonen gedrag dat je niet kan plaatsen: overmatig grapjes maken, boosheid, veel wenen, of juist niets tonen, zich afsluiten van de buitenwereld,... Ook het omgaan met adoptie, nieuw een samengesteld gezin is niet altijd evident. Samen gaan we op zoek naar wat er diep van binnen leeft en brengen dit naar buiten  

Begeleiding: Greet Mussels

Maak een afspraak