Schatkist vol rust voor peuters en kleuters

Ook peuters en kleuters hebben nood aan rust. Via speelse werkvormen en materialen brengen we het zenuwstelsel tot rust. Maar, we ontwikkelen ook evenwicht, lichaamsbesef én ruimtegevoel. Kom jij mee spelen, voelen, ontspannen en groeien?

Op zoek naar tools om rust en ontspanning te brengen op speelse manier in de klaspraktijk? In de kinderopvang? In je gezin? 

Deze navorming reikt je informatie, inspiratie en praktische werkvormen aan om het ‘druk, druk, druk’ om te buigen naar ‘aaah, rust’! 

Rust is belangrijk als tegenbalans voor de vele prikkels. En essentieel om de concentratie en groeimogelijkheden te bevorderen.

Je gaat naar huis met nieuwe ideeën over:

eenvoudige ontspannings- en spelmomenten;

inzichten en methodieken, die direct toepasbaar zijn in de (klas)praktijk;

verschillende ontspanningsvormen die je zelf hebt ervaren (yogahoudingen, meditatie, ademspelletjes, massagespelletjes, bewegingspelletjes, wobbeloefeningen, Sherborne, creatieve werkvormen,aromatherapie ...);

eenvoudige technieken waarmee kleuters zichzelf tot rust brengen, zich kunnen focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van aanwezig zijn.

Ideeën hoe je prentenboeken kan inzetten om rond rust te werken in de klas, opvang,...

Tussendoor krijg je de kans om ervaringen met elkaar te delen of vragen te stellen.

De aangereikte werkvormen zijn eenvoudig toepasbaar en bovenal bruikbaar op eender welk moment!

Doelgroep:

Kinderbegeleiders en onthaalouders, leerkrachten, zorgleerkrachten, ondersteuners, gezinsbegeleiders, ouders  

Voorkennis is niet nodig.

Prijs? 125 €

Uitgebreide reader met theoretische achtergrond en uitgewerkte werkvormen en oefeningen om meteen mee aan de slag te gaan, alle materialen om zelf aan de slag te gaan met de werkvormen tijdens de lesdagen, koffie en koekje, certificaat van deelname.

Wanneer? 

Schooljaar 2024-2025

Docent: Greet Mussels, kinderyogadocent, kleuterleidster, relaxatietherapeut

Inschrijven kan via hier. Je bent van harte welkom !