Reflexintegratie voor baby's en peuters

Reflexintegratie is een lichaamsgerichte therapievorm die wellicht een oplossing kan bieden voor het kind dat het minder makkelijk heeft. Actieve reflexen kosten het kind veel energie en kunnen ervoor zorgen dat het blokkeert in zijn denken-voelen en doen.

Iedere gezonde, pasgeboren baby beschikt over vele reflexen. Dit zijn aangeboren bewegingen die je niet met ‘de wil’ kunt aansturen. Deze bewegingen ontstaan al in de baarmoeder. Ze ontwikkelen zich in een vaste volgorde, in een vaststaand tijdsbestek en worden aangestuurd vanuit de hersenstam. Daar starten ze op om ieder hun eigen route door de hersenen te volgen. Elke reflex heeft een eigen taak en is gekoppeld aan een bepaald gebied in het brein. Ze vormen de basis voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de hersenen en helpen de baby om tijdens de uitdrijving het geboortekanaal te verlaten. Na de geboorte zorgen ze ervoor dat de baby de eerste maanden kan overleven en dragen ze bij aan de ontwikkeling.

Reflexen hebben als doel het kinderlijf en -brein goed te laten samenwerken op fysiek, sociaal-emotioneel én cognitief vlak. Ze zorgen voor de ontwikkeling en beschermen als er gevaar dreigt.

Het ontwikkelingsdoel van de reflexen:

Fsiek doel: overleven, beschermen, motorisch-zintuiglijke ontwikkeling / prikkelverwerking

Sociaal-emotioneel doel: kunnen en durven zijn wie je bent, verbinden

Cognitief/mentaal doel: begrijpen, verwerken, communiceren, handelen

Goed ontwikkelde reflexen hebben tot gevolg dat het kind fysiek goed zal kunnen functioneren. Dit komt doordat de reflexen de basis vormen voor het evenwicht, de zintuigen, tijd en ruimtebesef, motorische en visuele vaardigheden en de motoriek. Ook zijn de reflexen verantwoordelijk voor hoe het kind zich sociaal-emotioneel en cognitief ontwikkelt.

Deze afbeelding stelt een ontwikkelingslaboratorium voor (Bodymap). Om in balans te kunnen opgroeien en om volledig gebruik te kunnen maken van je potentieel, moet elk flesje gevuld zijn. Dit vullen gebeurt stap voor stap, van beneden naar boven. Eerst moet het fundament stevig zijn, voor we kunenn verder bousen.  Het tempo waarin de flesjes zich vullen is afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van het kind, de persoonlijkheid van het kind en de omgevingsfactoren. Daarbij is ieder kind uniek en houdt het zijn eigen leerweg aan. Omdat elk kind uniek is zal deze ontwikkeling niet voor ieder kind gelijk gaan.

Wanneer er ergens in de ontwikkeling van het kind iets mis gaat, denk aan bijvoorbeeld: ziekte, stress of een (geboorte)trauma, zal dit gevolgen hebben voor hoe het brein omgaat met de reflexen. Dit zal gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hogere hersenfuncties, zoals leren, motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, concentreren of het laten zien van niet gewenst gedrag.

Ik combineer reflexintegratie Bodymap en masgutova) met relaxatietherapie, spelvormen, kinesiologie, EFT, (wobbel)yoga, aromatherapie, kindertuina,...Deze ‘holistische’ aanpak is leuk voor het kind en de ouder en integreert zo het hoofd (denken), het hart (voelen) en de handen (het doen) van het kind. Deze integrale aanpak is afwisselend en effectief.

Door middel van fysieke oefeningen/spelletjes, met als basis het integreren van storende, nog actieve reflexen, worden de problemen succesvol aangepakt. Ouders en kind gaan thuis dagelijks (een 10 tal minuten) ook aan de slag met de (verbindende) spelletjes. 

Nooit in ons leven zullen we zo snel groeien, ontwikkelen en leren als in de eerste 1000 dagen van ons leven ! 

Een afspraak maak je bij Greet. Geef aan dat het gaat om reflexintegratie voor baby/peuter. 

Van spelen word je sterk !