Sonja

Als mama van 4 kinderen, heb ik geleerd te moederen, met vallen en opstaan, intuïtief voelend wat elk van mijn kinderen nodig had. Hun belangrijke identiteitsthema’s zoals depressie, adoptie en faalangst waren een intense leerschool voor mij.

Bovendien beleef ik dagelijks, als inclusiecoach in de Brusselse multiculturele kinderopvang, hoe opvoeden werkt in een soms kansarme, diverse en inclusieve omgeving. Ik ervaar wat trauma en verlies teweeg brengt en hoe overlevingsmechanismen zich instaleren.

Door actief te luisteren, te onderzoeken, doelgericht en positief te kijken zet ik mijn krachten in bij moeilijke situaties. Ik ondersteun kinderen en jongeren door met hen in (creatieve) dialoog te gaan en samen te zoeken welke zichtbare en onzichtbare processen er spelen. Op het ritme van het kind/de jongere luister ik en kijk ik naar wat er niet wordt gezegd of getoond. Bij opgekropte gevoelens zoeken we samen hoe we dit in beweging en naar buiten kunnen brengen op een manier die bij het kind/de jongere past. We bewandelen samen een pad waar vallen mag en opstaan steeds opnieuw geoefend kan worden. Vanuit hun eigen authentieke ik met hun eigen authentieke krachten en talenten.

Wie kan er bij mij terecht :

Kinderen en jongeren met kleine en grotere zorgen.

Kinderen en jongeren die

* Zich niet zo goed in hun vel voelen.

* Zich boos, verdrietig of eenzaam voelen.

* Niet zo goed weten hoe ze “het” moet zeggen.

* Vastzitten met zichzelf.

* Als moeilijk of lastig worden bestempeld.

* Afhaken op school.

* Die dat wonen in 2 huizen niet zo evident vinden.

* Zich vragen stellen over hun eigen adoptie.

* Uitdagend gedrag vertonen (woedeaanvallen, huilbuien, brutaal zijn, weglopen, …).

Kortom : alle kinderen en jongeren die verliessituaties meemaken in de breedste zin van het woord.

Een afspraak maken bij Sonja kan op zaterdag. Een sessie kost 55 €. Een afspraak maken kan via hier. Geef zeker aan dat je een afspraak wenst bij Sonja.