Nick

Als ervaren klinisch psycholoog kunnen zowel jongeren (vanaf 12 jaar) als volwassenen bij mij terecht voor psychologische behandeling en begeleiding.

Ik blik momenteel terug op meer dan 20 jaar ervaring als voltijds psycholoog, waarvan 11 jaar klinische ervaring als behandelaar. Eén van mijn specialisaties is het stellen van klinische diagnoses (scheppen van duidelijkheid in de problematiek), waarbij we bij de intake een behandelingsplan bespreken en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.

Ik kan ook terugblikken op 14 jaar ervaring als forensisch psycholoog. Dit betekent dat ik zowel voor daders als slachtoffers over een heel uitgebreide kennis en know-how beschik om aan de slag te gaan voor herstel na confrontatie met een delict.

Bij behandeling van jongeren streef ik er naar om vanuit een systeemvisie zoveel mogelijk de ouders of betrokkenen in de pleegzorg zo intensief mogelijk te betrekken in het behandelprogramma.

Je kan voor volgende problematieken bij mij terecht:  

Jongeren (vanaf 12 jaar tot 18 jaar):

Angststoornissen

Emotionele problemen

Depressie

Relaxatie

Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, Autismespectrumstoornissen)

Leerproblemen (motivatie- en prestatieproblemen)

Volwassenen (vanaf 18 jaar tot 88 jaar):

Angststoornissen

Relaxatietherapie (ook voor sporters)

Emotionele blokkades

Depressie

Burn out

Relatieproblemen

Een afspraak maken bij Nick kan op woensdag, donderdag en vrijdag.

Een sessie kost 65 €. Relatietherapie 75 €. Geddeltelijke terugbetaling is mogelijk bij de meeste ziekenfondsen. 

Een afspraak maken bij Nick kan via hier. Geef aan dat je graag een afspraak wenst bij Nick.